Fuadi, Fachrul, and Ahmad Badi’. “Analisis Akad Tabarru’ Perspektif Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Syari’ah Kediri”. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 29, no. 2 (July 31, 2018): 346~368. Accessed August 18, 2022. https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/601.