Fuadi, F., and A. Badi’. “Analisis Akad Tabarru’ Perspektif Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Syari’ah Kediri”. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 29, no. 2, July 2018, p. 346~368, doi:10.33367/tribakti.v29i2.601.