Firdaus, D., and Z. Arifin. “Pendidikan Perempuan Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah”. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 29, no. 2, July 2018, p. 208~234, doi:10.33367/tribakti.v29i2.595.