Fuadi, F. and Badi’, A. (2018) “Analisis Akad Tabarru’ Perspektif Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Syari’ah Kediri”, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 29(2), p. 346~368. doi: 10.33367/tribakti.v29i2.601.