Fuadi, Fachrul, and Ahmad Badi’. 2018. “Analisis Akad Tabarru’ Perspektif Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Syari’ah Kediri”. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 29 (2), 346~368. https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.601.