FUADI, F.; BADI’, A. Analisis Akad Tabarru’ Perspektif Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Syari’ah Kediri. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, v. 29, n. 2, p. 346~368, 31 Jul. 2018.