Fuadi, F., & Badi’, A. (2018). Analisis Akad Tabarru’ Perspektif Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Syari’ah Kediri. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 29(2), 346~368. https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.601