(1)
Fuad, A. J. Tlatah Dan Tradisi Keagamaan Islam Mataraman. JPI 2019, 30, 1-27.