(1)
Firdaus, D.; Arifin, Z. Pendidikan Perempuan Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah. JPI 2018, 29, 208~234.