[1]
Arifin, Z. and Turmudi, M. 2019. Character of Education in Pesantren Perspective: Study of Various Methods of Educational Character at Pesantren In Indonesia. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman. 30, 2 (Jul. 2019), 335-348. DOI:https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i2.823.