[1]
Fuadi, F. and Badi’, A. 2018. Analisis Akad Tabarru’ Perspektif Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Syari’ah Kediri. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman. 29, 2 (Jul. 2018), 346~368. DOI:https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.601.