Vol. 1 No. 2 (2016): Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi