Nasikhah, K., and A. Zaenul Fitri. “Analisis Daya Saing Pengembangan Lembaga Pendidikan Di SDI Al-Huda Kota Kediri”. EL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education, Vol. 4, no. 1, Mar. 2022, pp. 67-85, doi:10.33367/jiee.v4i1.2327.