Abidah, Susi Susanti, and Hanifuddin Jamin. “Upaya Guru Dalam Mengaplikasikan Model Student Facilitator and Explaining Pada Pembelajaran Tematik Tema 6 Di MIN 16 Aceh Barat”. EL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education, Vol. 4, no. 1, Mar. 2022, pp. 35-53, doi:10.33367/jiee.v4i1.2312.