Hidayat, H. Mulyani, T. B. Maris, Tsania Fadilah, W. Anis, and W. N. A. Adawiyah. “Upaya Peningkatan Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Madrasah Ibtidaiyah”. EL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education, Vol. 3, no. 1, Mar. 2021, pp. 93-101, doi:10.33367/jiee.v3i1.1484.