[1]
Abidah, Susi Susanti, and Hanifuddin Jamin, “Upaya Guru Dalam Mengaplikasikan Model Student Facilitator and Explaining Pada Pembelajaran Tematik Tema 6 di MIN 16 Aceh Barat”, JIEE, vol. 4, no. 1, pp. 35-53, Mar. 2022.