Juliadarma, Minggusta. 2019. “Konsep Pendidikan Islam Dalam Kitab Fathul Baari”. EL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education 1 (1), 111-32. https://doi.org/10.33367/jiee.v1i1.741.