ABIDAH; SUSI SUSANTI; HANIFUDDIN JAMIN. Upaya Guru Dalam Mengaplikasikan Model Student Facilitator and Explaining Pada Pembelajaran Tematik Tema 6 di MIN 16 Aceh Barat. eL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education, v. 4, n. 1, p. 35-53, 30 Mar. 2022.