[1]
Nasikhah, K. and Zaenul Fitri, A. 2022. Analisis Daya Saing Pengembangan Lembaga Pendidikan Di SDI Al-Huda Kota Kediri. eL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education. 4, 1 (Mar. 2022), 67-85. DOI:https://doi.org/10.33367/jiee.v4i1.2327.