Amrullah, A. A., & Is’adurrofiq, I. (2021). Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 3(2), 167 - 184. https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1460