Peer Reviewers

Reviewers

Mudjia Rahardjo (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Ali Maschan Moesa (Universitas Islam Kadiri)

Masykuri Bakrie (Universitas Islam Malang)

Raihan (Universitas Islam Jakarta)

Darsono Wisadorana (Universitas Brawijaya)

Suko Susilo (Institut Agama Islam Tribakti Kediri)

A. Jauhar Fuad (Institut Agama Islam Tribakti Kediri)