Ulinuha, P. “Peningkatan Kompetensi Guru PAI Pada Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Di Masa Pandemi Covid-19”. Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman, Vol. 11, no. 2, Aug. 2021, pp. 89-107, doi:10.33367/ji.v11i2.1732.