Nafiah, Azizatun, and M. Yunus Abu Bakar. 2021. “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Buku ‘Muslimah Yang Diperdebatkan’ Karya Kalis Mardiasih”. Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman 11 (2), 108-21. https://doi.org/10.33367/ji.v11i2.1733.