(1)
Hikmawati, H. Sedulur Sikep Samin: Antara Pandangan Dan Sistem Pengetahuan . intelektual 2020, 10, 287-299.