Fokus & Ruang Lingkup

Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman memuat kajian-kajian keislaman yang meliputi pendidikan Islam, syarî‘ah, pemikiran Islam, ekonomi, dakwah dan kajian Islam lainnya.