KONSEP MUNASABAH AL-QUR’AN SEBAGAI METODOLOGI TAFSIR

  • Rohmat Rohmat

Abstract

Munasabah ialah aspek hubungan atau keterikatan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, atau antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam serangkaian ayat-ayat al-Qur`an, atau antara satu surat dengan surat yang lain. Munasabah itu merupakan suatu hal yang tauqifi (petunjuk Rasulullah). Penelusuran atas munasabah dalam ayat-ayat atau surat-surat al-Qur`an dapat dilakukan dengan berpedoman pada beberapa segi yaitu segi makna, talazum dzihny dan talazum kharijy. Secara global, munasabah mempunyai arti penting dari sisi balaghah di samping sebagai salah satu metode dalam memahami makna al-Qur’an itu sendiri. Dan last but not least, ilmu munasabah dapat memperkuat kemukjizatan al-Qur’an

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2013-03-03
How to Cite
Rohmat, R. (2013). KONSEP MUNASABAH AL-QUR’AN SEBAGAI METODOLOGI TAFSIR. Jurnal Pemikiran Keislaman, 18(1). https://doi.org/10.33367/tribakti.v18i1.68