Jurnal Pena: Kajian Pendidikan Agama Islam diterbitkan LP3M Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober berisi kajian-kajian konseptual dan praktik Pendidikan Agama Islam.